Walne Zgromadzenie
Dodane przez admin dnia 20.01.2021 18:12

Ogłoszenie!


Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.02.2021r. o godzinie 20:00 w Namiocie na terenie boiska UKS Ołtarzew (Biały Namiot przy placu zabaw), 05-850 Ożarów Mazowiecki, odbędzie się walne zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze Uczniowskiego Klubu sportowego UKS Ołtarzew.
II Termin 04.02.2021r godzina 20:15

Agenda Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego 

Członków UKS ,,OŁTARZEW" :

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Odczytanie agendy.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu UKS „Ołtarzew” w roku 2020.
 6. Podsumowanie działalności Zarządu Klubu przez Komisję Rewizyjną
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz omówienie bieżącej sytuacji finansowej klubu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania.
 10. Podanie się do dymisji dotychczasowego zarządu
 11. Wybory nowych władz UKS „Ołtarzew”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu
 13. Podjecie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
 14. Zmiana Statutu Klubu UKS „Ołtarzew”
 15. Wolne wnioski
 16. Zakończenie obrad.