Walne Zgromadzenie
Dodane przez admin dnia 04.03.2020 02:25

Ogłoszenie!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.03.2020r. o godzinie 19:00 w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Lipowa 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki, odbędzie się walne zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze Uczniowskiego Klubu sportowego UKS Ołtarzew.
II Termin 17.03.2020r godzina 19:15

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4.Odczytanie agendy.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu UKS „Ołtarzew” w roku 2019

6. Podsumowanie działalności Zarządu Klubu przez Komisję Rewizyjną.

7. Glosowanienie na temat absolutorium dla zarzadu.

8.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz omówienie bieżącej sytuacji finansowej klubu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.

10. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.